Om oss

Adecon Systems AB startade upp för ca 20 år sedan med uppdraget att introducera avancerade säkerhetslösningar för våra flygplatser, kärnkraftverk och statliga institutioner med mycket hårda krav på passagekontroll av resenärer och besökare. Idag fokuserar vi på displayer, köledningssystem samt unika produkter för skydd och säkerhet.

Dotterbolag till SPC Systems

Adecon är helägt dotterbolag till SPC Systems AB, ett förvaltningsbolag som historiskt arbetat med utveckling & forskning av säkerhetssystem inom personskydd & värdetransporter.