Om oss

Adecon Systems AB startade upp för ca 25 år sedan med uppdraget att introducera avancerade säkerhetslösningar för våra flygplatser, kärnkraftverk och statliga institutioner med mycket hårda krav på passagekontroll av resenärer och besökare. Idag fokuserar vi på displayer, köledningssystem samt unika produkter för skydd och säkerhet. Via vår leverantör, Flex S.r.l., är vi certifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001: 2004

Dotterbolag till SPC Systems

Adecon är helägt dotterbolag till SPC Systems AB, ett förvaltningsbolag som historiskt arbetat med utveckling & forskning av säkerhetssystem inom personskydd & värdetransporter.