Avtal med TopRight Nordic

Avtal med TopRight Nordic

Adecon Systems har tecknat avtal med TopRight Nordic avseende marknadsutveckling och försäljning

Med en verksamhet som huvudsakligen består av kölednings-och anvisningssystem i publika miljöer, har i dagarna Adecon Systems tecknat avtal med TopRight Nordic AB med uppdrag som ”dörröppnare” för den nya ljus-och glasteknologi som TopRight Nordic representerar. Avtalet innebär att Adecon Systems breddar sig med huvudsakligt fokus på TopRights produkter inom ”BrightSafety™”.

”Det var en ordentlig a-ha upplevelse när jag på ett tidigt stadium fick information om TopRights unika produkter och vad dessa kommer att innebära framöver. BrightSafety-produkterna kommer på sikt bl.a. innebära att människoliv skonas vilket är väldigt tillfredställande, säger Ernst-Olof Persson, VD på Adecon Systems AB.

”Jag ser fram emot samarbetet med Adecon Systems, inte minst med tanke på det
stora nätverk som samarbetet möjliggör nu där Adecon Systems roll i huvudsak kommer att agera dörröppnare till intressanta och dedikerade marknader. Med detta samarbetsavtal spar vi tid och resurser vilket kommer att katalysera vår tillväxt”, säger Johan Sigurdsson, affärsområdeschef TopRight Nordic AB, affärsområde BrightSafety™