PREMIÄR FÖR KRAFTLÅS – FÖRSTÄRKNINGSLÅS TILL INDUSTRI-OCH GARAGEPORTAR

PREMIÄR FÖR KRAFTLÅS – FÖRSTÄRKNINGSLÅS TILL INDUSTRI-OCH GARAGEPORTAR

Kraftlås innebär en rad fördelar för verksamheter som har behov av leveranser dygnet runt utan
bemanning.

Kraftlås löser dessa problem:
• När någon har glömt att låsa porten – automatisk låsning när porten stängs
• Tidpassning av leveranser och personer in-/ut – öppet dygnet runt med giltig pinkod
• Kostnader och besvär vid bom–körningar när ingen är på plats – in-/utleveranser dygnet runt
• Besvärande nyckelhantering, administration och borttappade nycklar – inga nycklar att hantera
• Kostnader/beroenden av batterier, batteribyten, elektriska installationer – Inga kostnader för detta
• Enkel ”Gör-det-själv” installation och trygg funktion med ökad säkerhet – dygnet runt i alla väder
utan abonnemangskostnader
Beställ via www.kraftlas.se och ange ”AMBA2301” för fraktfri leverans