Adecon Systems vann Swedavias upphandling

Adecon Systems vann Swedavias upphandling

Adecon Systems vann Swedavias upphandling av avspärrningsband och stolpar till samtliga flygplatser inom Swedavia. 

Under de sista 20 åren har Adecon Systems varit en av flera leverantörer till Swedavias flygplatser avseende avspärrningsband och stolpar.  Förra året tog Swedavia beslutet att anordna en upphandling i syfte att samtliga flygplatser ska ha en enhetlig struktur & design som möter Swedavias krav på kvalitet och leveranssäkerhet. 
Upphandlingen avslutades i dagarna och det vinnande anbudet gick till Adecon Systems som representerar tillverkaren i Italien, FLEX Srl, i Sverige. 
Avtalet löper under 5 år med möjlighet till förlängning. Det totala beräknade ordervärdet är ca 13 MKr. 
”Det känns fantastiskt bra att ha vunnit upphandlingen. Prisförhandlingen var tuff men vi drog det längsta strået”, säger Ernst-Olof Persson, VD på Adecon Systems.  
”Vi ser nu fram emot en enhetlig struktur på våra flygplatser där köledningen utgör en central roll vid incheckningen och säkerhetskontrollen. Vi har historiskt mycket goda erfarenheter utav produktutbudet från FLEX, så vi har gjort ett bra val av leverantör”, säger Alberto Clandestino, inköpsansvarig på Swedavia.   

För ytterligare information: 
Ernst-Olof Persson, Adecon Systems AB    0708-350388    ernst@adecon.se 
Alberto Clandestino, Swedavia AB    010-109 0579     alberto.clandestino@swedavia.se