Modernt kundinformationssystem till Venedigs flygplats

Modernt kundinformationssystem till Venedigs flygplats

Marco Polo, Venedigs flygplats, har valt FLEX som leverantör för att utveckla och leverera ett modernt kundinformationssystem som innebär ökade passagerarflöden och trivsel.
FLEX uppdrag var inriktat på att möta starkt ökade passagerarflöden med modern lättolkad informationsteknologi.
Dsplayer och informationssystem har designats av FLEX i samarbete med flygplatsens unika krav.
Resultatet är fantastiskt. Breda LED-paneler som även anpassats för utomhusbruk i rostfritt stål med hög motståndskraft för väder och vind som har exklusiva inslag av glaspartier. Allt givetvis klart för att integrera med digital on line-information.